Asukasinfo

Jätehuolto

Asuintalojen jätehuollossa noudatetaan kunnallisia määräyksiä. Niiden mukaan lajitellaan erikseen sekajäte, paperi, pahvi, biojäte, metalli, lasi ja polttokelpoinen jäte. Asuinhuoneistoista kertyvä jäte kerätään kiinteistön jätteille tarkoitettuun paikkaan, joka voi olla avopihalla tai piharakennuksen sisätiloissa. Keräyspaikan tulee olla tarkoitettu ainoastaan jätehuollon tarpeisiin.

Jätteet tulee laittaa niille varattuihin keräysastioihin. Jätteitä ei saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle.

Asukkaan tulee itse huolehtia aiheuttamastaan purku- ja remonttijätteestä. Ongelmajätettä, kuten vanhoja televisioita, ei saa heittää sekajätteen joukkoon. Kunnan tulee järjestää paikka ongelmajätteen vastaanotolle.

Kiinteistöjen jätepisteet ovat kiinteistöjen tai kuljetusyritysten ylläpitämiä. Asukkailla on lopullinen vastuu tuottamistaan jätteistä ja niiden asianmukaisesta kierrätyksestä.

Liike- ja toimistohuoneistot ovat vastuussa jätteensä toimittamisesta käsittelyyn siltä osin, kuin jätteitä ei voida toimittaa järjestetyn jätehuollon kautta.

Turhaa jätteiden tuottamista tulee välttää.

Kiinteistön jätehuollosta ja lajittelusta lisätietoa linkistä:
http://www.ytv.fi/FIN/jatehuolto/kiinteiston_jatehuolto/etusivu.htm

Lue lisää: http://www.ymparisto.fi