Asukasinfo

Paloturvallisuus

Paloturvallisuudesta huolehtiminen on asuintalon turvallisuuden kannalta tärkeimpiä asioita. Palotarkastusten väli vaihtelee paljon, ja käytännössä vastuu on taloyhtiöllä itsellään.

On syytä muistaa pelastuslain määräys, että joka huoneistossa on oltava asianmukainen palovaroitin. Palovaroittimen hankinta ja ylläpito on asukkaan vastuulla.

Laki määrää myös, että se, joka havaitsee palon eikä pysty sitä itse sammuttamaan, on velvollinen välittömästi ilmoittamaan vaarassa oleville, tekemään hätäilmoitus ja ryhtymään kykyjensä mukaan pelastustoimiin.

Hälytysajoneuvojen on päästävä kulkemaan tarpeeksi lähelle rakennusta. Uloskäytävät on pidettävä esteettöminä, ja uloskäytävien ovet on saatava auki ilman avainta. Liiallisen tavaran määrää huoneistoissa tulisi myös välttää, jotta palokuormat eivät kasvaisi kohtuuttoman suuriksi.

Taloyhtiöiden on hyvä varata itselleen asianmukainen alkusammutuskalusto. Erityistä tarkkaavaisuutta on syytä noudattaa tupakoinnin, remontoinnin tai jonkin muun paloriskiä lisäävän tekijän yhteydessä.

Lue lisää: http://www.helpe.fi