Asukasinfo

Pysäköintitunnukset

Asukaspysäköintitunnuksen saa talonkirjaa vastaan kaupungin pysäköintitoimistosta. Tunnus on voimassa vuoden, sille määrätyllä alueella. Talonkirjaotteen saa taloyhtiön huoltoyhtiöltä tai talonmieheltä. Talonkirjasta käy ilmi talossa asuvat henkilöt.

Yrityspysäköintitunnuksen saa isännöitsijätoimiston kautta. Yrityspysäköintitunnukseen tarvitaan todistus, että henkilö työskentelee kyseisessä yrityksessä, ja todistus, että yritys toimii kyseessä olevassa kiinteistössä. Myös yritystunnuksen saa kaupungin pysäköintitoimistosta.

Pysäköintitoimisto / puh. 310 390 00
Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto,
Pysäköintipalvelukeskus
Pohjoinen Makasiininkatu 9
00099 Helsingin kaupunki