Asukasinfo

Usein kysyttyä

Saako lastenrattaat jättää rappukäytävään?

Paloturvallisuusmääräykset kieltävät lastenrattaiden säilytyksen portaikossa, jotta hätätilassa ne eivät estä kulkua huoneistoihin ja niistä pois. Lastenrattaiden säilytyksestä esim. pyörävarastoissa tulee sopia kiinteistökohtaisesti. Mahdollista säilytyspaikkaa kannattaa tiedustella talonmieheltä tai huoltoyhtiöltä.

Saako taloyhtiön pihalle parkkeerata vapaasti?

Usein pihoilla on liikennemerkkejä, jotka kieltävät pysäköinnin muilta kuin luvan saaneilta, ja näitä merkkejä tulee noudattaa. Pihan parkkipaikat on merkitty, ja lähes aina niistä maksetaan vuokraa. Näin ollen pysäköiminen on sallittu vain merkityille paikoille taloyhtiön luvalla. Hetkittäinen huoltoajo, esimerkiksi muuton yhteydessä, on sallittua, mutta silloinkin tuulilasiin on hyvä jättää muuttajan puhelin- ja huoneistonumero. Tällöinkin on syytä muistaa, että turvallisuuden takia hätäajoneuvoille on jätettävä tarvittavat kulkumahdollisuudet. Lisätietoja kannattaa kysyä talonmieheltä tai isännöitsijältä.

Ikkunan tiivisteet ovat haljenneet. Korvaako taloyhtiö, vai maksaako osakas uudet tiivisteet itse?

Osakkaan vastuulla ovat huoneiston sisäpuoliset osat. Näin ollen sisimmän ikkunan tiivisteet kuuluvat osakkaalle. Rakenteelliset ja huoneiston ulkopuoliset osat kuuluvat puolestaan taloyhtiölle. Näin ollen ulomman ikkunan tiivisteet kuuluvat taloyhtiölle. Tiivisteiden vaihtamisen kulut jaetaan sen mukaan, kenen vastuualueelle tiivisteet vaihdetaan.

Osakas on vaihtanut vanhan vesihanan uuteen parempilaatuiseen vesihanaan. Kun se menee rikki, kuka maksaa?

Taloyhtiö on velvollinen korjaamaan vesihanan koska se kuuluu kiinteistön rakenteellisiin ominaisuuksiin. Taloyhtiö on kuitenkin velvollinen korvaamaan vesihanan vain alkuperäisen tason mukaiseksi. Jos osakas haluaa kunnostaa hankkimansa kalliimman hanan, on vastuu osakkaalla. Taloyhtiö voi kuitenkin maksaa arviolta sen osuuden, joka olisi mennyt alkuperäisen hanan veroisen uuden hanan vaihtamiseen.

Kenelle ilmoitan kun olen muuttanut taloyhtiöön?

Huoltoyhtiö tai talonmies merkitsee uuden asukkaan talonkirjaan ja hoitaa nimen huoneiston oveen. Huoneistoon muuttava henkilö tai yritys on velvollinen viipymättä ilmoittamaan yhteystietonsa talonkirjan pitäjälle.

Mistä saa tilattua lisäavaimia?

Avaimia saa tilattua lisää isännöitsijätoimiston kautta. Vain huoneiston omistajalla on oikeus tilata lisäavaimia. Vuokralainen tarvitsee osakkaalta valtakirjan tilatakseen lisäavaimia. Lisäavaimet maksaa niiden tilaaja.