Osakkaan korjausopas

Yleistä kunnossapitovastuun jakautumisesta

Asunto-osakeyhtiöissä yhtiön ja sen osakkeenomistajien välinen kunnossapitovastuu liittyy käytännössä yhtiön ja huoneistojen sellaisiin rakenneosiin, perusjärjestelmiin, laitteisiin ja pintoihin, jotka ovat jo olemassa.

Kunnossapitovastuu määräytyy pääsääntöisesti asunto-osakeyhtiölain (1599/2009, AOYL) mukaisesti. Tästä vastuunjaosta on mahdollista määrätä toisin yhtiöjärjestyksessä. Siltä osin kuin yhtiöjärjestyksessä ei muuta erityisesti mainita, vastuu jakautuu AOYL 4 luvun mukaisesti. Osakkaan on ilmoitettava yhtiölle sellaisesta osakehuoneiston viasta tai puutteellisuudesta, jonka korjaaminen kuuluu yhtiölle. Ilmoitus on tehtävä viivytyksettä, jotta vika ei pääse pahenemaan ja aiheuttamaan sen myötä ylimääräisiä kustannuksia.

Yhtiön kunnossapitovastuusta

Yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvat AOYL:n mukaan osakehuoneistojen ulkopuoliset osat sekä rakenteet ja eristeet. Yhtiö pitää kunnossa myös lämmitys-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja muut sen kaltaiset perusjärjestelmät. Näitä ovat kaikki asuinkiinteistön perustasona olevat tavanomaiset järjestelmät. Yleisesti ottaen perusjärjestelmät ovat välttämättömiä tai tarpeellisia huoneiston käyttötarkoituksen kannalta tai huoneiston käyttäjien terveyden ja turvallisuuden kannalta.

Yhtiön kunnossapitovastuuvastuu koskee sellaisia rakenteita, eristeitä ja perusjärjestelmiä, jotka yhtiö on toteuttanut tai hyväksynyt nimenomaisesti vastuulleen. Yhtiö vastaa myös osakkaan teettämästä työstä tai asennuksesta, joka rinnastuu yhtiön toteuttamaan tai vastuulleen hyväksymään toimenpiteeseen ja jonka yhtiö on voinut valvoa.

Osakkaan kunnossapitovastuu

Osakkaan kunnossapitovastuulle kuuluvat hänen hallitsemansa osakehuoneiston sisäosat, kuten pintamateriaalit. Sama koskee muita tiloja, jotka kuuluvat osakkeiden perusteella hänen hallintaansa, kuten esim. autotalli tai tietty piha-alue. Osakas vastaa huoneistossaan olevista laitteista ja asennuksista, siltä osin kuin ne eivät ole välttämättömiä yhtiön perusjärjestelmän toiminnalle tai ovat normaalikäytössä kuluvia osia. Osakkaan vastuulle kuuluvat esimerkiksi ammeet ja altaat, vesihanaan liitetyt suihkuletkut, pesukoneiden letkut, ilmanvaihtojärjestelmästä erillinen liesituuletin.

Osakkaan on hoidettava osakehuoneistoansa huolellisesti ja toteutettava kunnossapitotyönsä siten, etteivät yhtiön vastuulla olevat kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osat rikkoudu. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu tilojen käyttämisestä niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.

Yhtiön suorittaman korjauksen tasosta

Mikäli osakehuoneistojen sisäosat vahingoittuvat rakenteen tai yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan rakennuksen muun osan vian tai sen korjaamisen vuoksi, korjaa yhtiö myös sisäosat yhtiössä vallitsevaan perustasoon asti.

Yhtiö ei vastaa korjauksen yhteydessä kustannuksista, jotka aiheutuvat osakkaan rakennusvaiheessa tai myöhemmin teettämistä tason parannuksista, erikoisrakenteista tai sisustuksellisista lisäyksistä.

Hankkeen valmistumisesta on erikseen ja kirjallisesti tehtävä ilmoitus yhtiölle. Viimeiselle riville tulee laittaa päivämäärä ja osakkeenomistajan allekirjoitus.

Uusi asbestilaki voimaan 2016

Asbestiohje

Muutostyöilmoitus