Osakkaan korjausopas

Osakkaan oikeus huoneistonsa omaan remonttiin

Osakkaan muutostyöoikeus on ollut ja on edelleen varsin laaja hallitsemansa huoneiston sisäpuolella. Tämä oikeus edellyttää osakkaalta kuitenkin tiettyjä laista tulevia velvollisuuksia. Asunto-osakeyhtiölain 5 luvussa on säädetty osakkaan muutostöistä.

Lähtökohta on, että osakkaalla on oikeus tehdä kustannuksellaan muutoksia osakehuoneistossa. Tällaisen muutoksen on oltava yhtiöjärjestyksessä määrätyn osakehuoneiston käyttötarkoituksen mukainen. Osakkeenomistajan on myös huolehdittava siitä, että muutostyö suoritetaan hyvän rakennustavan mukaisesti.

Osakas voi omalla kustannuksellaan varustella huoneistoaan hyvin eritasoiseksi kuin mitä yhtiön huoneistojen alkuperäinen tai ns. perustaso on. Tämän vuoksi osakkaan tai hänen edeltäjiensä tekemät / teettämät rakenteelliset ja sisustukselliset muutokset sekä lisäykset lähtökohtaisesti kuuluvatkin osakkeenomistajan kunnossapitovastuulle.

Remonttien ja kunnossapitotöiden yhteydessä osakkaan teettämiä muutoksia voidaan joutua purkamaan ja saattamaan ennalleen. Lähtökohtana on, että huoneiston osakkeenomistaja vastaa tällaisista lisäkustannuksista. Tämä nykyisen asunto-osakeyhtiölain kanta vahvistui jo edellisen lain aikana oikeuskäytännössä (KKO 2003:80).

Huoneiston ulkopuolelle ulottuvat muutostyöt eivät ole sallittuja ilman yhtiön suostumusta. Tällaista muutostyötä koskeva hakemus on tehtävä etukäteen kirjallisesti hallitukselle. Muutostyötä ei saa aloittaa ilman yhtiön suostumusta.

Mikäli muutostöistä aiheutuu vahinko, on osakkeenomistajan vahingonkorvausvastuusta nykyisin määrätty AOYL 24 luvussa.